Вашият Хороскоп За Утре

Средно, медиана, режим и обхват

Средно, медиана, режим и обхват


Необходими умения:
  • Събиране
  • Умножение
  • Дивизия
  • Набори от данни
Когато получите голям набор от данни, има всякакви начини за математическо описание на данните. Терминът „средно“ се използва много с набори от данни. Средната стойност, средната стойност и режимът са всички видове средни стойности. Заедно с обхвата те помагат да се опишат данните.

Дефиниции:

Означава - Когато хората казват „средно“, те обикновено говорят за средното. Можете да разберете средната стойност, като съберете всички числа в данните и след това разделите на броя на числата. Например, ако имате 12 числа, ги събирате и разделяте на 12. Това ще ви даде средната стойност на данните.

Медиана - Медианата е средният номер на набора от данни. Точно както звучи. За да разберете медианата, поставяте всички числа в ред (най-високата към най-ниската или най-ниската към най-високата) и след това избирате средното число. Ако има нечетен брой точки от данни, тогава ще имате само едно средно число. Ако има четен брой точки от данни, тогава трябва да изберете двете средни числа, да ги добавите заедно и да разделите на две. Това число ще бъде вашата медиана.

Режим - Режимът е номерът, който се появява най-много. Има няколко трика, които трябва да запомните за режима:

Ако има две числа, които се появяват най-често (и еднакъв брой пъти), тогава данните имат два режима. Това се казва бимодален . Ако има повече от 2, данните ще се наричат ​​мултимодални. Ако всички числа се показват еднакъв брой пъти, тогава наборът от данни няма режими.

Всички те започват с буквата М, така че може да бъде трудно да се запомни кое кое е понякога. Ето някои трикове за да ви помогне да запомните :
  • Означава - Средната стойност е средната стойност. Освен това е и най-злото, защото е необходима най-много математика, за да се разбере.
  • Медиана - Медианата е средата. И двамата имат „г“ в себе си.
  • Режим - Режимът е най-много. И двамата започват с „мо“.
Обхват - Range е разликата между най-ниското и най-голямото число. Вземете например резултатите от теста по математика. Да приемем, че най-добрият ви резултат през цялата година е 100, а най-лошият е 75. Тогава останалите резултати нямат значение за обхвата. Диапазонът е 100-75 = 25. Обхватът е 25.

Примерен проблем за намиране на средна стойност, медиана, режим и обхват:

Намерете средната стойност, медиана, режим и обхват на следния набор от данни:

9,4,17,4,7,8,14

Намиране на средното:

Първо съберете числата: 9 + 4 + 17 + 4 + 7 + 8 + 14 = 63

След това разделете 63 на общия брой точки от данни, 7, и ще получите 9. Средната стойност е 9.

Намиране на медианата:

Първо поставете числата в ред: 4, 4, 7, 8, 9, 14, 17

Средното число е 8. Там за медианата е 8.

Намиране на режима:

Не забравяйте, че режимът е числото, което се появява най-много. Може да ви помогне да подредите числата, за да не пропуснем нищо: 4, 4, 7, 8, 9, 14, 17

Четири се появяват два пъти, а останалите числа се появяват само веднъж. Режимът е 4.

Намиране на обхвата:

Най-ниското число е 4. Най-голямото число е 17.

Обхват = 17 - 4

Обхват = 13Разширени детски математически предмети

Умножение
Въведение в Умножение
Дълго умножение
Съвети и трикове за умножение

Дивизия
Въведение в разделението
Дълго разделение
Съвети и трикове за разделяне

Дроби
Въведение във фракциите
Еквивалентни фракции
Опростяване и намаляване на фракциите
Добавяне и изваждане на дроби
Умножаване и разделяне на дроби

Десетични знаци
Десетични знаци Място
Добавяне и изваждане на десетични знаци
Умножение и деление на десетични знаци
Статистика
Средно, медиана, режим и обхват
Графики на картини

Алгебра
Ред на операциите
Експоненти
Съотношения
Съотношения, дроби и проценти

Геометрия
Многоъгълници
Четириъгълници
Триъгълници
Питагорова теорема
Кръг
Периметър
Площ

Разни
Основни закони на математиката
Прости числа
Римски цифри
Двоични числа