Вашият Хороскоп За Утре

Дълго разделение

Дълго разделение

Какво е дълго разделение?

Дългото разделяне е начин за решаване на задачи с разделяне с големи числа. Това са проблеми с разделянето, които не можете да направите в главата си.

Как да го запиша

Първо трябва да запишете проблема във формат с дълго разделяне. Типичният проблем с разделянето изглежда така:За да запишете това във формат с дълго разделяне, изглежда така:

Нека опитаме доста прост пример: 187 ÷ 11 =?

1) Първата стъпка е да поставите проблема във формат с дълго разделяне:2) Втората стъпка е да се определи най-малкото число вляво от дивидента, в случая 187, което може да се раздели на 11. Първото число '1' е твърде малко, затова разглеждаме първите две числа '18 '. 11 може да се побере в 18, за да можем да го използваме.

В тази стъпка записваме колко пъти 18 могат да бъдат разделени на 11. В този случай отговорът е 1. Ако опитаме 2, това би било 22, което е по-голямо от 18.

След това пишем 11 под 18, защото 1x11 = 11. След това изваждаме 11 от 18. Това е равно на 7, което записваме.

3) Тъй като имахме остатък от 7, проблемът не е завършен. Сега преместваме 7-те надолу от края на 187 (вижте снимката).

4) В тази стъпка определяме колко пъти 11 ще се разделят на 77. Това е точно 7 пъти. Записваме 7 до 1 в областта за отговори. Записваме също 77 под 77, защото 7 x 11 = 77.

5) Сега изваждаме 77 от 77. Отговорът е нула. Завършихме проблема. 187 ÷ 11 = 17.

Няколко съвета за дълго разделяне:
  • Запишете множество таблици за делителя, преди да започнете проблема. Например, ако делителят е 11, записвате 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 и т.н. Това може да ви помогне да избегнете грешки.
  • Поставете '0' в левите позиции на коефициента, които не използвате. Уверете се, че поддържате всичките си номера подредени. Писането спретнато и поддържането на подредените числа наистина може да ви помогне да направите по-малко грешки.
  • Проверете отново проблема с умножението. След като получите отговора си, направете проблема наобратно, като използвате умножение, за да сте сигурни, че сте получили правилния отговор.
По-долу има още няколко примера за дълго разделение. Опитайте се сами да решите тези проблеми, за да видите дали получавате същите резултати.Разширени детски математически предмети

Умножение
Въведение в Умножение
Дълго умножение
Съвети и трикове за умножение

Дивизия
Въведение в разделението
Дълго разделение
Съвети и трикове за разделяне

Дроби
Въведение във фракциите
Еквивалентни фракции
Опростяване и намаляване на фракциите
Добавяне и изваждане на дроби
Умножаване и разделяне на дроби

Десетични знаци
Десетични знаци Място
Добавяне и изваждане на десетични знаци
Умножение и деление на десетични знаци
Статистика
Средно, медиана, режим и обхват
Графики на картини

Алгебра
Ред на операциите
Експоненти
Съотношения
Съотношения, дроби и проценти

Геометрия
Многоъгълници
Четириъгълници
Триъгълници
Питагорова теорема
Кръг
Периметър
Площ

Разни
Основни закони на математиката
Прости числа
Римски цифри
Двоични числа