Гилдии

Гилдиите са сдружения на занаятчии, фокусирани върху специфични занаяти през Средновековието. Те изиграха решаваща роля в обществото, като предоставиха структурирана система за учене и предаване на търговски умения, подкрепа на членовете в трудни времена, поддържане на стандарти за качество и регулиране на цените. Гилдиите имаха добре дефинирани позиции на чирак, калфа и майстор, всяка с различни отговорности и изисквания. Те контролираха местната икономика, особено търговските гилдии, и налагаха правила чрез собствените си ръководни органи.


Гилдиите са били неразделна част от средновековното общество, служейки като катализатори за развитие на умения, контрол на качеството и икономическо регулиране. Те предложиха структуриран път за издигане на отделните лица в йерархията, от чираци до калфи и в крайна сметка до майстори, осигурявайки непрекъснатост на занаятите между поколенията. Освен това гилдиите осигуряват чувство за общност и подкрепа за своите членове, насърчавайки чувството за принадлежност и колективно благополучие. Въпреки изключващите ги практики спрямо жените, гилдиите оставят незаличима следа върху социалната и икономическата тъкан на Средновековието, оформяйки начина, по който са организирани и практикувани занаятите.

Гилдии

История >> Средна възраст

Гилдиите през Средновековието са сдружения или групи от занаятчии. Всяка гилдия се фокусира върху определен занаят, като например гилдията на майсторите на свещи или гилдията на кожарите.

Защо гилдиите бяха важни?

Гилдиите през Средновековието са играли важна роля в обществото. Те осигуряват начин търговските умения да се научават и предават от поколение на поколение. Членовете на една гилдия имаха възможност да се издигнат в обществото чрез упорит труд.

Гилдията защитаваше членовете по много начини. Членовете бяха подкрепени от гилдията, ако изпаднаха в трудни времена или бяха болни. Те контролираха условията на труд и работното време. Гилдията също възпрепятства нечленовете на гилдията да продават конкурентни продукти. Някои членове на гилдията дори бяха освободени от плащането на високи данъци от лордовете и кралете.


Търговска гилдия
от главния панел на Ulmer Schneider 1662
Гилдиите помагаха не само на своите членове. Те имаха множество правила, които помагаха да се запази качеството на работа и ценообразуването. Това помогна на потребителите да знаят, че получават добър продукт на правилната цена.

Позиции в гилдията

Във всяка гилдия през Средновековието е имало много добре дефинирани позиции на чирак, калфа и майстор. Чираци обикновено бяха момчета в тийнейджърска възраст, които се записаха при майстор за около 7 години. Те щяха да работят усилено за господаря през това време в замяна на изучаване на занаята плюс храна, дрехи и подслон.

След като чиракуването завърши, той стана a калфа . Като калфа той все още щеше да работи за майстор, но щеше да получава надница за работата си.

Най-високата позиция на занаята беше майстор . За да стане майстор, един калфа ще се нуждае от одобрението на гилдията. Той ще трябва да докаже уменията си, плюс да играе политика, необходима, за да получи одобрение. След като стане майстор, той може да отвори собствен магазин и да обучава чираци.

Видове гилдии

В голям град през Средновековието може да има до 100 различни гилдии. Примерите включват тъкачи, бояджии, оръжейници, книговезци, художници, зидари, пекари, кожари, бродерии, обущари (обущари) и майстори на свещи. Те се наричаха занаятчийски гилдии.

Имаше и търговски гилдии. Търговските гилдии контролират начина, по който се извършва търговията в града. Те биха могли да станат много мощни и да контролират голяма част от местната икономика.


Знак на гилдияот Abubiju чрез Wikimedia Commons
Забавни факти за гилдиите
  • Мощните гилдии имаха собствена зала в града, където провеждаха съдилища за разрешаване на спорове между членовете и наказваха онези, които нарушаваха правилата.
  • Въпреки че много жени през Средновековието са учили изкусни занаяти, не им е било позволено да се присъединят към гилдия или да формират собствена гилдия.
  • Думата „гилдия“ идва от думите данък или плащане, което членовете трябваше да плащат на гилдията.
  • Един калфа трябваше да създаде „шедьовър“, за да бъде одобрен от майсторите на гилдията.