Вашият Хороскоп За Утре

Клетъчно ядро

Клетъчно ядро

Ядрото е може би най-важната структура в животинските и растителните клетки. Той е основният контролен център за клетката и действа подобно на мозъка на клетката. Само еукариотни клетки имат ядро. Всъщност дефиницията на еукариотна клетка е, че тя съдържа ядро, докато прокариотната клетка се определя като нямаща ядро.

Органела

Ядрото е органела в клетката. Това означава, че той има специална функция и е заобиколен от мембрана, която го предпазва от останалата част от клетката. Той плава в цитоплазмата (течността вътре в клетката).

Колко ядра има в клетката?

Повечето клетки имат само едно ядро. Щеше да стане объркващо, ако имаше два мозъка! Има обаче някои клетки, които се развиват с повече от едно ядро. Не е често срещано, но се случва.

Структура на ядрото
 • Ядрена обвивка - Ядрената обвивка се състои от две отделни мембрани: външната и вътрешната мембрана. Обвивката предпазва ядрото от останалата част от цитоплазмата в клетката и предпазва специалните молекули в ядрото от излизане.
 • Nucleolus - Nucleolus е голяма структура в ядрото, която главно прави рибозоми и РНК.
 • Нуклеоплазма - нуклеоплазмата е течността, която запълва вътрешността на ядрото.
 • Хроматин - Хроматинът се състои от протеини и ДНК. Те се организират в хромозоми преди клетъчното делене.
 • Пори - порите са малки канали през ядрената обвивка. Те позволяват на по-малки молекули да преминат, като например РНК молекули, но запазват по-големи ДНК молекули вътре в ядрото.
 • Рибозома - Рибозомите се правят вътре в ядрото и след това се изпращат извън ядрото, за да образуват протеини.

Генетична информация

Най-важната функция на ядрото е да съхранява генетичната информация на клетката под формата на ДНК. ДНК съдържа инструкциите за това как трябва да работи клетката. ДНК означава дезоксирибонуклеинова киселина. Молекулите на ДНК са организирани в специални структури, наречени хромозоми. Секции на ДНК се наричат ​​гени, които съдържат наследствена информация като цвят на очите и височина. Можете да отидете тук, за да научите повече за ПОДЪХ и хромозоми .

Други функции
 • РНК - В допълнение към ДНК ядрото съдържа и друг вид нуклеинова киселина, наречена РНК (рибонуклеинова киселина). РНК играе важна роля в производството на протеини, наречени протеинов синтез или транслация.
 • Репликация на ДНК - Ядрото може да прави точни копия на своята ДНК.
 • Транскрипция - Ядрото прави РНК, която може да се използва за пренасяне на съобщения и копия на инструкции за ДНК.
 • Превод - РНК се използва за конфигуриране на аминокиселини в специални протеини за използване в клетката.
Интересни факти за клетъчното ядро
 • Ядрото е първото от клетъчните органели, открито от учените.
 • Обикновено отнема около 10 процента от обема на клетката.
 • Всяка човешка клетка съдържа около 6 фута ДНК, която е плътно опакована, но много организирана с протеини.
 • Ядрената обвивка се разпада по време на клетъчното делене, но се реформира, след като двете клетки се отделят.
 • Някои учени смятат, че ядрото играе важна роля за стареенето на клетките.
 • Клетъчното ядро ​​е получило името си от шотландския ботаник Робърт Браун.